Tatil Anlayışında Yeni Bir Trend
  LANGUAGES     |       REZERVASYON SORGULA

LANGUAGES

BİLGİLENDİRME

Karavanlarımızı görmek için randevu almanız gerekmektedir.

Karavan Kiralama Sözleşmesi

Anasayfa | Kurumsal | Karavan Kiralama Sözleşmesi

Karavan Kiralama Sözleşmesi

KİRALAYAN : Karavancı Araç Kiralama Turizm Ticaret A.Ş (Karavancı olarak anılacaktır) Şirinkent mah. 4228/1 Sok. No:37 Egeli Sitesi Urla-İzmir Adresinde mukim.

 

KİRACI            :……………………………………………….(İşleten olarak anılacaktır)

KİRALANAN   :                         Plakalı Full donanımlı MOTOKARAVAN (Araç)

KİRA SÜRESİ  :  Kiralama Başlangıç yeri,tarih ve saati :

                               Kiralama Bitiş yeri,tarih ve saati         :

 

KİRA BEDELİ  :

İşbu kira sözleşmesi taraflarca aşağıdaki hükümler çerçevesinde karşılıklı olarak tek tek okunup mutabık kalındıktan sonra imza altına alınmıştır.

I-GENEL KOŞULLAR :

 1. KARAVANCI mülkiyetinde bulunan araç ; aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartı ile İŞLETEN e önceden belirlenen süre için verilmiştir.

İŞLETEN bu sözleşmeyi imzalamakla “Araç teslim protokol”üne göre teslim aldığı aracı bu sözleşmede yazılı olan gün, saat ve yerde tam,eksiksiz ve sağlam olarak teslim edeceğini kabul etmiştir. 

Araç teslim edilmeden önce İŞLETEN ile birlikte aracın kaportasının o anki durumu ile aracın içerisindeki tüm donanımın çalışır ve sağlam olduğunun tespiti yapılarak “Araç teslim Protokol”üne yazılır. İŞLETEN aracı teslim almış olduğu koşullarda teslim edeceğini kabul ve beyan etmiştir. Aksi durumda İŞLETEN,  KARAVANCI’nın almış olduğu depozitodan kesinti yapacağını kabul eder. İŞLETEN Depozito tutarını aşan kısmı   ödemekle yükümlüdür.

 1. İŞLETEN aşağıdaki durumlarda aracın kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  1. İşbu sözleşmede belirtilen şahıs veya şahıslar dışında başka bir sürücü tarafından,
  2. Ehliyetsiz veya ehliyet sınıfı yetersiz sürücü tarafından, 
  3. Alkollü veya her türlü uyuşturucu etkisi altındaki sürücüler tarafından,
  4. Ehliyeti son 1 yılda iptal edilmiş veya resmi makamlarca el konulmuş sürücü             tarafından,
  5. Kimlik belgesinde ad, yaş, adres ve ehliyet bilgilerinde sahtelik bulunan sürücüler     tarafından,
  6. Aracı ve içerisindeki donanımı teknik koşullara uygun olarak kullanamayan       sürücüler tarafından.

3) İŞLETEN aracın aşağıdaki şekillerde kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. Gümrük yasaları, T.C. kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,
 2. KARAVANCI ‘nın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde,veya yüklenerek taşınmasında,      
 3. Yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,
 4. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında,(aracın yüklü hali sürücü ve yolcular      dahil 3.500 kg.dır) 
 5. Her ne olursa olsun ivaz karşılığında yolcu yada mal taşımada,
 6. KARAVANCI’nın yazılı muvafakati olmadıkça herhangi bir hayvan taşınmasında, 4) Sözleşmenin düzenlendiği sırada İŞLETEN‘in 21 yaşını doldurmuş ve 75 yaşını aşmamış en az 2 yıllık T.C. ehliyeti yada uluslararası ehliyetini göstermesi gerekmektedir.
 7. İŞLETEN aracı şehir içinde ve dışında güvenliği sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.
 8. İŞLETEN aracı KARAVANCI’ya teslim anında araca ait resmi belgeleri (ruhsat ve plaka) iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür. 
 9. Aracın,herhangi bir olay nedeni ile İŞLETEN’in kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca müsadere veya el konulması halinde yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar İŞLETEN’e aittir. Bu sürede geçecek günlerin kira bedeli İŞLETEN tarafından ödenir.
 10. Doğal kullanım sonucu aşınma ve eskime nedeni ile yapılacak tamirat ve yedek parça değiştirme masrafları KARAVANCI’ya aittir. Buna karşılık mutad olmayan bir kullanma veya donma nedeni ile ortaya çıkan hasar ve zararlar İŞLETEN’e aittir. KARAVANCI aracın işten kalma ücretini geçerli ücret tarifesi üzerinden İŞLETEN’den tahsil edecektir.
 11. İŞLETEN aracın lastik basınç kontrolünü, fren kontrolünü, yağ ve su kontrolünü günlük olarak yapacaktır.
 12. İŞLETEN aracı ve ekipmanları düzgün ve dikkatli bir şekilde teknik kriterlere uygun şekilde kullanacaktır.
 13. İŞLETEN pis su deposunu uygun yerlerde ve uygun koşullarda boşaltacaktır. Araca ve çevreye zarar vermeyecektir.

   12) Aşağıdaki haller sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmiş olup doğacak zararlardan İŞLETEN sorumludur.

 1. Aracın kilitsiz veya anahtar içinde olacak şekilde bırakılması,
 2. Araç anahtarının sürücünün hatası nedeni ile ele geçirilmesi,
 3. Aracın ihmal sonucu kısmen veya tamamen suyun içine girmesi,
 4. Araç lastiklerinin doğal aşınma dışında zarar görmesi,
 5. Aracın su ve yağ seviyesinin yetersiz kalmasına acil müdahalenin yapılmaması,
 6. Araçtaki herhangi bir arızanın KARAVANCI ‘ ya zamanında bildirilmemesi,
 7. Araç içinin ve içinde bulunan müştemilatın kaza hariç zarar görmesi,
 1. Aracın yakıt ücreti kiracıya aittir. İŞLETEN ¼ seviyesinde aldığı yakıt deposunu yine ¼ olarak teslim edecektir.
 2. Her türlü otopark ücretleri ve trafik cezaları İŞLETEN ‘e aittir.
 3. Otoyol geçiş ücretleri KARAVANCI’ya aittir. Köprü geçiş ücreti Kiracı’dan talep edilir.
 4. Bir günlük kira 24 saatlik süredir.
 5. KARAVANCI bir sebep göstermek ve tazminat ödeme durumunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir. 
 6. Her koşulda İŞLETEN sebebiyet verdiği kaza ve zararlar neticesinde KARAVANCI aleyhine açılabilecek davalarda, gerecek belge temini, tanıklık gibi yükümlülüklerini yerine getirecek, gerektiği taktirde KARAVANCI ‘nın üçüncü şahıslara karşı sahip olduğu tazminat haklarının takibinde vekalet vermek, dava ve rücu hakkını temlik etmek zorundadır.
 7. KARAVANCI’nın izni olmaksızın araç yurt dışına çıkarılamaz.
 8. İŞLETEN hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları yada aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir ve temlik veya terhin edemez ve bunları KARAVANCI’ya zarar verecek biçimde kullanamaz. 
 9. İŞLETEN araç içerisinde sigara içilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

II- SÖZLEŞME İMZALANMASI

Sözleşme seyahat tarihinden 30 gün önce mutlaka imzalanmalıdır. İŞLETEN sözleşme imzalamaya Nüfus cüzdan fotokopisi,sürücü belgesi fotokopisi,Kredi kartı fotokopisi ve adına düzenlenmiş herhangi bir fatura (elektrik,su,telefon)ile gelmelidir.

 

III- ARACIN TESLİMİ

 1. İŞLETEN aracı “Araç Teslim Protokolü “ ne uygun olarak teslim etmek zorundadır.
 2. İŞLETEN aracı teslim aldığı gibi temizlenmiş  olarak teslim eder. Aksi taktirde 200.-TL temizlik ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder.                                                                                  
 3. Kiralanan süreden daha erken sürede teslim İŞLETEN’e ücret iadesi hakkı doğurmaz. 4) Belirlenen yer dışında aracın teslimi KARAVANCI’nın izni, akaryakıt ve şoför gibi nakil ile ilgili giderlerin İŞLETEN tarafından karşılanması ile mümkündür. 

5) Belirlenen gün ve zaman dışında aracın teslimi halinde saat başı 100.-TL ek ücret alınacaktır. 6) KARAVANCI haberdar edilerek onayı alınmadan belirlenen yer ve tarihte aracın teslim edilmemesi  halinde KARAVANCI ‘nın çalıntı araç ihbarı hakkını kullanacağını İŞLETEN kabul eder.

 

IV- ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1) Ön Rezervasyon sırasında İŞLETEN toplam kiralama bedelinin 1/3 ünü avans olarak öder. 2) Toplam kiralama bedeli seyehat tarihinden 30 gün önce sözleşme imzalanması sırasında ödenir. Sözleşmenin  seyahat tarihinden 30 gün önce mutlaka imzalanması gerekir. Aksi      taktirde ön rezervasyon sırasında ödenen avans bedeli irat kaydedilir ve hak kaybolur. 3)  İŞLETEN sözleşme imzalanması sırasında kiralama süresine göre en az 3.000.-TL depozito bırakır. Aracı teslim ederken sözleşme koşullarını ihlal eden bir husus yoksa depozito İŞLETEN’e  iade edilir. Depozito olarak nakit veya imzalı senet alınır.

4) Kiralama süresi bittikten sonra gelebilecek Trafik cezaları için KARAVANCI tarafından işletenden talep edilir. Ödenmemesi halinde yargı ve avukatlık giderleri ve bunlara bağlı oluşacak masraflar İŞLETEN tarafından ödenir.

   

V- SİGORTA

Karavancı tüm araçlarını “ Kasko Sigortası “ (1.000.-TL.muafiyetli) ve Kara yolları Trafik yasası uyarınca “ Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ” ile sigortalamıştır.

Herhangi bir kaza yada hasar durumunda İŞLETEN’in bu sigortalardan yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.

 1. Kazanın olduğu yerin yetkili makamları ile birlikte (şehir sınırları içinde rafik polisi, mahalli karakol,şehir dışında jandarma) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptının İŞLETEN tarafından alınması ve KARAVANCI yı derhal haberdar etmesi zorunludur.

Yaralanmasız olan küçük çaptaki hasarlarda güvenlik güçlerinin kaza yerine gelmemesi halinde TSRSB tarafından düzenlenmiş olan anlaşmalı tutanak ile zabıt düzenlenecektir.(gerekli tüm belgelerin fotokopileri de alınarak)

 1. İŞLETEN kaza halinde sürücüye ait alkol raporunu almakla yükümlüdür.
 2. Araçta meydana gelecek zararların Kasko sigortası tarafından kısmen veya tamamen     

            Karşılanmaması durumunda sigorta tarafından karşılanmayan zarardan kiracı Sorumludur.

 1. İŞLETEN 3.şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlardan Sigorta teminatları üzerinde kalan meblağdan sorumludur.
 2. Sürücünün alkollü,uyuşturucu etkisi altında olması nedeniyle ehliyetsiz olmasından    Dolayı sebebiyet verdiği kazalarda sigortacının 3. şahıslara ödediği zararları rücuen Talep etmesi halinde İŞLETEN sigortacının talep ettiği tazminatı ödemekle yükümlüdür.

            KARAVANCI yukarıdaki nedenler ile sigortacıya tazminat ödemek zorunda kalır ise İŞLETEN’e rücu hakkını mahfuz tutar.

 1. Meydana gelen ölümlü kazalarda ölenin yakınları tarafından KARAVANCI muhatap alınarak açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının sonuçlarından İŞLETEN sorumludur. 

 

VI- YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMASI

KARAVANCI,   İŞLETEN’e öngörülemeyen bir nedenle araç veya alternatif araç veremediği durumlarda sadece kira bedelini ve depozito tutarını ödemekle yükümlüdür.

Taahhüt edilen özellikleri içermeyen alternatif araç verilmesi durumunda oluşacak fiyat farkı İŞLETEN’e iade edilir. 

Kiralama süresi içinde İŞLETEN’in sebep olduğu durumlar dışında aracın hareketini ve kullanımını engelleyen mekanik arıza durumlarında araç tamirini yaptırmakla İŞLETEN yükümlüdür yapılan tamir bedelini KARAVANCI   İŞLETEN’e ödeyecektir.  

 

VII-YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK

İşbu sözleşme nedeni ile İŞLETEN ile KARAVANCI arasındaki anlaşmazlıklarda İzmir  Mahkeme ve İcra daireleri yetkili olup, uyuşmazlıkların Türk hukukuna göre çözümleneceğini taraflar kabul eder.

 

VIII- TEBLİGAT ADRESLERİ                

İŞLETEN işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklar ile ilgili olarak kendisine tebliğ edilecek her türlü ihtar, dava dilekçesi, v.b. yazışmalar için geçerli son adresini KARAVANCI ya yazılı olarak bildirmediği sürece sözleşmede yazılı olan adresin tebligat adresi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

İş bu sözleşme ve mütemmim cüz’leri (Araç Teslim Protokolü ve taahhütname) bir bütün teşkil etmekte olup başkaca sözleşme ile her türlü reklam,broşür veya sözlü beyan ve taahhütlerden öncelikli olarak uygulanır ve hüküm ifade eder.İş bu sözleşme 5 sahife ve 2 nüshadan oluşmaktadır.

              KİRALAYAN                                                            KİRACI -İŞLETEN

Karavancı Araç Kiralama Turizm

       Ticaret Anonim Şirketi

 

SÜRÜCÜ-İŞLETEN

Adı ve Soyadı     :

Ehliyet Tarih/No :

Cep Tel                :

İmza                     :

 

SÜRÜCÜ-İŞLETEN

Adı ve Soyadı      :

Ehliyet Tarih No  :

Cep Tel                :

İmza                     :

 

 

 

 

KARAVANCI

Karavancı A.Ş. tatil anlayışına farklı bir trend getirmek, sabit otel odalarından sıkılan tatil severlere biraz adrenalin, biraz özgürlük biraz da doğallık sunmak amacı ile İzmir Urla’da kurulmuştur.

              

FOTOĞRAF GALERİSİ

Copyright @ 2019 Karavancı A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.