Tatil Anlayışında Yeni Bir Trend
  LANGUAGES     |       REZERVASYON SORGULA

LANGUAGES

BİLGİLENDİRME

Karavanlarımızı görmek için randevu almanız gerekmektedir.

Karavan Kiralama Sözleşmesi

Anasayfa | Kurumsal | Karavan Kiralama Sözleşmesi

Karavan Kiralama Sözleşmesi

KARAVAN KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

KİRAYA VEREN : Karavancı Araç Kiralama Turizm Ticaret A.Ş (Karavancı olarak anılacaktır) Ruhi Gürsoy Caddesi Gülkent Sitesi Urla-İzmir Adresinde mukim.

 

KİRACI            :……………………………………………….(KİRALAYAN olarak anılacaktır)

KİRALANAN   :                         Plakalı Full donanımlı MOTOKARAVAN (Araç)

KİRA SÜRESİ  :  Kiralama Başlangıç yeri,tarih ve saati :

                               Kiralama Bitiş yeri,tarih ve saati       : 

KİRA BEDELİ  :

İşbu kira sözleşmesi taraflarca aşağıdaki hükümler çerçevesinde karşılıklı olarak tek tek okunup mutabık kalındıktan sonra imza altına alınmıştır.

 

I-GENEL KOŞULLAR :

1) KARAVANCI mülkiyetinde bulunan araç; aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartı ile KİRALAYAN’a  yukarıda  belirlenen süre için verilmiştir.

 

KİRALAYAN bu sözleşmeyi imzalamakla Araç teslim protokol’üne göre teslim aldığı aracı bu sözleşmede yazılı olan gün, saat ve yerde tam, eksiksiz ve sağlam olarak teslim edeceğini kabul etmiştir. 

 

Araç teslim edilmeden önce KİRALAYAN ile birlikte aracın kaportasının o anki durumu ile aracın içerisindeki tüm donanımın çalışır ve sağlam olduğunun tespiti yapılır. KİRALAYAN aracı teslim almış olduğu koşullarda teslim edeceğini kabul ve beyan etmiştir. Aksi durumda KİRALAYAN,  KARAVANCI’nın almış olduğu depozitodan kesinti yapacağını kabul eder. KİRALAYAN Depozito tutarını aşan kısmı   ödemekle yükümlüdür.

2) KİRALAYAN aşağıdaki durumlarda aracın kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. İşbu sözleşmede belirtilen şahıs veya şahıslar dışında başka bir sürücü tarafından,

 2. Ehliyetsiz veya ehliyet sınıfı yetersiz sürücü tarafından, 

 3. Alkollü veya her türlü uyuşturucu etkisi altındaki sürücüler tarafından,

 4. Ehliyeti son 1 yılda iptal edilmiş veya resmi makamlarca el konulmuş sürücü tarafından,

 5. Kimlik belgesinde ad, yaş, adres ve ehliyet bilgilerinde sahtelik bulunan sürücüler  tarafından,

 6. Aracı ve içerisindeki donanımı teknik koşullara uygun olarak kullanamayan sürücüler tarafından.

3) KİRALAYAN aracın aşağıdaki şekillerde kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 1. Gümrük yasaları, T.C. kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,

 2. KARAVANCI ‘nın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde, veya yüklenerek taşınmasında,      

 3. Yarış, hız tayini, sağlamlık denemesinde ve motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,

 4. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında,(aracın yüklü hali sürücü ve yolcular dahil 3.500 kg.dır) 

 5. Her ne olursa olsun ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşımada,

 6. KARAVANCI’nın yazılı muvafakati olmadıkça herhangi bir hayvan taşınmasında,

4) Sözleşmenin düzenlendiği sırada KİRALAYAN‘ın 21 yaşını doldurmuş ve 75 yaşını aşmamış en az 5 yıllık T.C. ehliyeti ya da uluslararası ehliyetini göstermesi gerekmektedir.

5) KİRALAYAN aracı şehir içinde ve dışında güvenliği sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.

6) KİRALAYAN aracı KARAVANCI’ya teslim anında araca ait resmi belgeleri (ruhsat ve plaka) iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür. 

7)Aracın, herhangi bir olay nedeni ile KİRALAYAN’ın kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca müsadere veya el konulması halinde yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar KİRALAYAN’a aittir. Bu sürede geçecek günlerin kira bedeli KİRALAYAN tarafından ödenir.

8)Doğal kullanım sonucu aşınma ve eskime nedeni ile yapılacak tamirat ve yedek parça değiştirme masrafları KARAVANCI’ya aittir. Buna karşılık uygun olmayan bir kullanma veya donma nedeni ile ortaya çıkan hasar ve zararlar KİRALAYAN’a aittir. KARAVANCI aracın işten kalma ücretini geçerli ücret tarifesi üzerinden KİRALAYAN’dan tahsil edecektir.

9) KİRALAYAN aracın lastik basınç kontrolünü, fren kontrolünü, yağ ve su kontrolünü günlük olarak yapacaktır.

10) KİRALAYAN, aracı ve araçta bulunan ekipmanları düzgün ve dikkatli bir şekilde teknik kriterlere uygun şekilde kullanacaktır.

11)KİRALAYAN pis su deposunu uygun yerlerde ve uygun koşullarda boşaltacaktır. Araca ve çevreye zarar vermeyecektir.

12) Aşağıdaki haller sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmiş olup doğacak zararlardan KİRALAYAN sorumludur.

 1. Aracın kilitsiz veya anahtar içinde olacak şekilde bırakılması,

 2. Araç anahtarının sürücünün hatası nedeni ile ele geçirilmesi,

 3. Aracın ihmal sonucu kısmen veya tamamen suyun içine girmesi,

 4. Araç lastiklerinin doğal aşınma dışında zarar görmesi,

 5. Aracın su ve yağ seviyesinin yetersiz kalmasına acil müdahalenin yapılmaması,

 6. Araçtaki herhangi bir arızanın KARAVANCI ‘ ya zamanında bildirilmemesi,

 7. Araç içinin ve içinde bulunan müştemilatın kaza hariç zarar görmesi,

13)Aracın yakıt ücreti kiracıya aittir. KİRALAYAN ¼ seviyesinde aldığı yakıt deposunu yine ¼ olarak teslim edecektir.

14)Her türlü otopark ücretleri ve trafik cezaları KİRALAYAN’a aittir.

15)Otoyol, Köprü vb. geçiş ücretleri gezi sonunda KİRALAYAN’dan talep edilir.

16)Bir günlük kira 24 saatlik süredir.

17)KARAVANCI bir sebep göstermek ve tazminat ödeme durumunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir. 

18)Her koşulda KİRALAYAN sebebiyet verdiği kaza ve zararlar neticesinde KARAVANCI aleyhine açılabilecek davalarda, gerecek belge temini, tanıklık gibi yükümlülüklerini yerine getirecek, gerektiği takdirde KARAVANCI ‘nın üçüncü şahıslara karşı sahip olduğu tazminat haklarının takibinde vekalet vermek, dava ve rücu hakkını temlik etmek zorundadır.

19)KARAVANCI’nın yazılı izni olmaksızın araç yurt dışına çıkarılamaz ve Türkiye hudutları dahilinde Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’ya gidemez.

20)KİRALAYAN hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir ve temlik veya terhin edemez ve bunları KARAVANCI’ya zarar verecek biçimde kullanamaz. 

21)KİRALAYAN araç içerisinde sigara içilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

II- SÖZLEŞME İMZALANMASI

Sözleşme seyahat tarihinden 30 gün önce mutlaka imzalanmalıdır. KİRALAYAN sözleşme imzalamaya Nüfus cüzdan fotokopisi, sürücü belgesi fotokopisi, Kredi kartı fotokopisi ve adına düzenlenmiş herhangi bir fatura (elektrik, su, telefon) ile gelmelidir.

 

III- ARACIN TESLİMİ

1)KİRALAYAN aracı “Araç Teslim Protokolü “ ne uygun olarak teslim etmek zorundadır.

2)KİRALAYAN aracı teslim aldığı gibi temizlenmiş  olarak teslim eder. Aksi taktirde 200.-TL temizlik ücreti ödemeyi  kabul  ve taahhüt.eder.                                                                          

3)Kiralanan süreden daha erken sürede teslim KİRALAYAN’a ücret iadesi hakkı doğurmaz.

4) Belirlenen yer dışında aracın teslimi KARAVANCI’nın izni, akaryakıt ve şoför gibi nakil ile ilgili giderlerin KİRALAYAN tarafından karşılanması ile mümkündür. 

5) Belirlenen gün ve zaman dışında aracın teslimi halinde saat başı 200.-TL ek ücret alınacaktır.

 6) KARAVANCI haberdar edilerek onayı alınmadan belirlenen yer ve tarihte aracın teslim edilmemesi  halinde KARAVANCI ‘nın çalıntı araç ihbarı hakkını kullanacağını KİRALAYAN kabul eder.

 

IV- ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1) Ön Rezervasyon sırasında KİRALAYAN toplam kiralama bedelinin %30’unu avans olarak öder. 2) Toplam kiralama bedelinin bakiyesi tutar ise, seyahat başlangıç tarihinde aracın teslimi sırasında ödenir. Seyahat başlangıç tarihinden 30 günden daha az bir süre varken KİRALAYAN tarafından herhangi bir nedenle rezervasyon iptalinde, daha önceden tahsil edilmiş bulunan avans iadesi yapılmaz ve hak kaybolur. Seyahat başlangıç tarihine 10 gün ve daha az süre varken KİRALAYAN tarafından yapılacak rezervasyon iptallerinde KİRALAYAN kiralama bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ödenmemesi halinde yargı ve avukatlık giderleri ve bunlara bağlı oluşacak masraflar KİRALAYAN tarafından ödenir

3)  KİRALAYAN sözleşme imzalanması sırasında kiralama süresine göre en az 10.000.-TL depozito bırakır. Aracı teslim ederken sözleşme koşullarını ihlal eden bir husus yoksa ve seyahat tarihleri içerisinde bir trafik cezası tahakkuk etmemiş ise depozito KİRALAYAN’a 30 gün sonrasında iade edilir. Depozito olarak nakit veya imzalı senet alınır.

4) Senet iadesi yapıldıktan sonra gelebilecek Trafik cezaları, KARAVANCI tarafından KİRALAYAN’dan talep edilir. Ödenmemesi halinde yargı ve avukatlık giderleri ve bunlara bağlı oluşacak masraflar KİRALAYAN tarafından ödenir.

   

V- SİGORTA

Karavancı tüm araçlarını “ Kasko Sigortası “ (1.000.-TL.muafiyetli) ve Kara yolları Trafik yasası uyarınca “ Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ” ile sigortalamıştır.

Herhangi bir kaza yada hasar durumunda KİRALAYAN’ın bu sigortalardan yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.

 1. Kazanın olduğu yerin yetkili makamları ile birlikte (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptının KİRALAYAN tarafından alınması ve KARAVANCI yı derhal haberdar etmesi zorunludur.

Yaralanmasız olan küçük çaptaki hasarlarda güvenlik güçlerinin kaza yerine gelmemesi halinde TSRSB tarafından düzenlenmiş olan anlaşmalı tutanak ile zabıt düzenlenecektir.(gerekli tüm belgelerin fotokopileri de alınarak)

 1. KİRALAYAN kaza halinde sürücüye ait alkol raporunu almakla yükümlüdür.

 2. Araçta meydana gelecek zararların Kasko sigortası tarafından kısmen veya tamamen  karşılanmaması durumunda sigorta tarafından karşılanmayan zarardan kiracı Sorumludur.

 1. KİRALAYAN 3.şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlardan Sigorta teminatları üzerinde kalan meblağdan sorumludur.

 2. Sürücünün alkollü, uyuşturucu etkisi altında olması nedeniyle ehliyetsiz olmasından    Dolayı sebebiyet verdiği kazalarda sigortacının 3. şahıslara ödediği zararları rücu’ en Talep etmesi halinde KİRALAYAN sigortacının talep ettiği tazminatı ödemekle yükümlüdür.

            KARAVANCI yukarıdaki nedenler ile sigortacıya tazminat ödemek zorunda kalır    ise KİRALAYAN’a rücu hakkını mahfuz tutar.

 1. Meydana gelen ölümlü kazalarda ölenin yakınları tarafından KARAVANCI muhatap alınarak açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının sonuçlarından KİRALAYAN sorumludur. 

 

VI- YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMASI

KARAVANCI,   KİRALAYAN’a öngörülemeyen bir nedenle araç veya alternatif araç veremediği durumlarda sadece kira bedelini ve depozito tutarını ödemekle yükümlüdür.

Taahhüt edilen özellikleri içermeyen alternatif araç verilmesi durumunda oluşacak fiyat farkı KİRALAYAN’a iade edilir. 

Kiralama süresi içinde KİRALAYAN’ın sebep olduğu durumlar dışında aracın hareketini ve kullanımını engelleyen mekanik arıza durumlarında araç tamirini yaptırmakla KİRALAYAN yükümlüdür yapılan tamir bedelini KARAVANCI  KİRALAYAN’a ödeyecektir.  

 

VII-YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK

İşbu sözleşme nedeni ile KİRALAYAN ile KARAVANCI arasındaki anlaşmazlıklarda İzmir  Mahkeme ve İcra daireleri yetkili olup, uyuşmazlıkların Türk hukukuna göre çözümleneceğini taraflar kabul eder.

 

VIII- TEBLİGAT ADRESLERİ                

KİRALAYAN işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklar ile ilgili olarak kendisine tebliğ edilecek her türlü ihtar, dava dilekçesi, v.b. yazışmalar için geçerli son adresini KARAVANCI ya yazılı olarak bildirmediği sürece sözleşmede yazılı olan adresin tebligat adresi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

İş bu sözleşme ve mütemmim cüz’leri (Araç Teslim Protokolü ve taahhütname) bir bütün teşkil etmekte olup başkaca sözleşme ile her türlü reklam, broşür veya sözlü beyan ve taahhütlerden öncelikli olarak uygulanır ve hüküm ifade eder. İş bu sözleşme 5 sahife ve 2 nüshadan oluşmaktadır.

              KARAVANCI                                                                                                                                      KİRALAYAN

Karavancı Araç Kiralama Turizm

       Ticaret Anonim Şirketi

 

 

SÜRÜCÜ-KİRALAYAN

Adı ve Soyadı     :

Ehliyet Tarih/No :

Cep Tel                :

İmza                     :

 

SÜRÜCÜ-KİRALAYAN

Adı ve Soyadı      :

Ehliyet Tarih No  :

Cep Tel                :

İmza                     :

 

KARAVANCI

Karavancı A.Ş. tatil anlayışına farklı bir trend getirmek, sabit otel odalarından sıkılan tatil severlere biraz adrenalin, biraz özgürlük biraz da doğallık sunmak amacı ile İzmir Urla’da kurulmuştur.

              

FOTOĞRAF GALERİSİ

Copyright @ 2019 Karavancı A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır.